Skip to content

Výlety za Vědou jsou projekt organizovaný převážně studenty vysokých škol za cílem popularizace přírodních věd. Nechceme vysvětlovat školní látku a stroze předhazovat další fakta studentům. Internet přetéká fenomenálními vysvětleními pro libovolné téma a neradi bychom znovuobjevovali kolo.

Naším cílem místo toho je

  • Motivovat studenty Hlavní je pro nás ukazovat otázky, na které lze odpovídat, spíše než vysvětlovat jednotlivé koncepty.

    Proč se papír namočený do vody trhá lépe než ten suchý, ale papír namočený do oleje se trhá stejně špatně? A jak to souvisí s tím, že olej s vodou se nemísí? …

  • Dávat věci do kontextu Klíčovou dovedností není rozumět jednomu (byť sebedůležitějšímu) tématu, ale umět propojit různé znalosti k zodpovězení / vyřešení složitých otázek / problémů. Proto chceme propojovat jednotlivá různá témata tak, aby vždy bylo jasné, proč se nějakým tématem zabýváme.

    … Vodíkové můstky, struktura celulózy, vody a oleje, kreslení molekul, elektronegativita, mezimolekulární síly, entropie – to vše je potřebné k odpovězení na předchozí otázky…

  • Ukazovat cestu Těm, kteří už tuší, co by je zajímalo, pomůžeme se zorientovat v nepřeberném množství skvělích online zdrojů tak, aby se mohli učit co nejefektivněji.

    … zajímá-li Vás co to jsou vodíkové můstky, podívejte se na toto video; entropie je krásně “vysvětlená” zde, apod.

Tyto cíle chceme naplnit přednáškami a kurzy.